Služby

 • komplexní péče o registrované pacienty
 • odborné interní vyšetření pro pacienty Revírní bratrské pojišťovny (213) včetně preskripce léků vázaných na odbornost vnitřní lékařství
 • preventivní prohlídky (plně hrazené zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky)
 • posouzení zdravotní způsobilosti – řidičský průkaz, potravinářský průkaz, potvrzení ke studiu, atd.
 • očkování proti tetanu, chřipce,  pneumokokovým onemocněním, klíšťové encefalitidě a další dle žádosti pacienta přimo v ordinaci
 • komplexní léčba hypertenze včetně 24hodinového monitorování krevního tlaku (ABPM) a měření kotníkových indexů (ABI)
 • péče o nekomplikované diabetiky 2. typu
 • vyšetření EKG 
 • měření CRP přístrojem QuikRead Go v zájmu racionální antibiotické terapie
 • měření INR – krevní srážlivosti u warfarinizovaných pacientů
 • měření ze vzorku krve na přístroji Roche Cobas h232 (Troponin T  k vyloučení akutního infarktu myokardu, D-dimery k vyloučení akutní plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, NT-proBNP  k diagnostice srdečního selhávání)
 • vyšetření k vyloučení syndromu obstrukční spánkové apnoe
 • vyšetření na okultní krvácení v rámci prevence nádorů tlustého střeva
 • ošetření nepojištěných osob (hrazená péče)
 • možnost objednání na konkrétní termín (čas příchodu do čekárny), akutní případy samozřejmě ošetříme bez objednání