Před příchodem do ordinace se telefonicky objednejte u sestřičky – přidělí Vám vhodný čas příchodu do čekárny

PODĚKOVÁNÍ PACIENTŮM ZA SPOLUPRÁCI

Rok 2020 nebyl z pohledu lékaře ani pacienta lehký. Přinesl mnoho změn v organizaci naší práce, nutnost objednávání, oddělování zdravých pacientů od nemocných a s tím spojené obrovské množství telefonátů.

Rád bych tímto poděkoval našim pacientům za spolupráci. Naprostá většina pacientů si zaslouží pochvalu – naše pokyny respektovali, objednávali se a hlavně díky tomu se nám dařilo zajistit, abyste nechodili do přeplněné čekárny s větším rizikem nákazy.

Tento režim zůstane zachován i do budoucna, nadále bych Vás chtěl o tento přístup požádat.

Do roku 2021 nám všem přeji zdraví a návrat k běžnému způsobu života.
I z tohoto důvodu jsem se dnes nechal naočkovat proti covidu v rámci očkování zdravotníků první linie.
Jakmile bude možná vakcinace pacientů v naší ordinaci, budu Vás na těchto stránkách informovat.

S přáním šťastného roku 2021 MUDr. Pavel Kazdera.
30.12.2020