Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.1.2019.

Posudek (do zaměstnání, ŘP, zbrojní průkaz, profesní průkaz, apod.) 600Kč

Prodloužení platnosti ŘP u důchodců 400Kč

Potravinářský průkaz 400Kč

Prohlídka k přihlášce o studiu 300Kč

Potvrzení do zaměstnání pro Úřad práce 300Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 300Kč

Zpráva pro komerční pojišťovnu 300Kč

Posudek o bolestném (pracovní úraz) 600Kč

Potvrzení 100Kč

Jiný administrativní úkon nehrazený z veřejného zdravotního pojištění (á 30 min) 300Kč

Odběr krve na žádost pacienta 200Kč (nezahrnuje poplatek za vyšetření dle ceníku laboratoře)

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená očkování 200Kč (nezahrnuje cenu očkovací látky)

Ošetření pacienta bez zdravotního pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny 600Kč