Před příchodem do ordinace se telefonicky objednejte u sestřičky.