Před příchodem do ordinace se telefonicky objednejte u sestřičky – přidělí Vám vhodný čas příchodu do čekárny